menusearch
yurkomcorn.ir

مجوزها

مجوزها
شرکت Yurkom LLC با داشتن حساب مشترک با بانکهای ایرانی امکان تبادل مالی با خریداران ایرانی از طریق هشت بانک ایرانی (ملی، کشاورزی، صادرات، تجارت، سینا، ملت، سپه) را دارد. پس از عقد قرارداد با خریداران محترم امکان رد و بدل کردن پول بصورت روبل و ریال با توجه به داشتن حساب بانکی شرکت Yurkom محیا بوده و کمسیونی از این بابت از طرفین کم نمی‌گردد و در محیطی امن ردو بدل مالی انجام می‌شود.
 امکان مبادله مالی با هشت بانک ایرانی